Уважаеми ученици,

Приложено ще намерите линк, който трябва да бъде попълнен от всички ученици с успех над 5,50 /включително/.

https://forms.office.com/r/0dFPLHtY6c

Линкът се достъпва чрез профилите Ви в @edu.mon.bg и съответните пароли и се явява заявление за кандидатстване за стипендия за отличен успех за втори учебен срок на учебната 2021/2022 година.

Срок за попълване: 21.02.2022 г., вкл.

При въпроси моля да се обръщате към класните си ръководители.

В допълнение към настоящата кореспонденция ще получите информация за другите видове стипендии и процедурата по кандидатстването за тях.

Поздрави!


Уважаеми ученици,

Приложено ще намерите бланка и декларация, които трябва да бъдат попълнени при кандидатстване за социална стипендия.

При кандидатстване за стипендия за доходи е необходимо да бъдат представени служебни бележки за доходите на родителите за предходните шест месеца.

Учениците с ТЕЛК и/или без родител, също попълват приложената бланка, като прилагат копие на съответния документ, удостоверяващ обстоятелството.

Срок на предоставяне на документите в канцеларията или на електронната поща на училището
/подписани/: 28.02.2022 г.

Настоящото съобщение не е релевантно за учениците, кандидатстващи за стипендии за отличен успех, които попълват горния линк.

Поздрави!

П.С.
Учениците със социална стипендия за ТЕЛК и/или сирак от първи учебен срок се прехвърлят автоматично за втори и не е необходимо да подават заявления!

Deklaratsiya_-_dokhodi

Nova_blanka_-_stipendii