127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

180 години история и традиции

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу” е модерно училище, което посреща своята 180 годишнина със самочувствие и гордост. В него се обучават около 880 ученици. Съвременната материална база и уютът в училището го правят предпочитано и желано.

ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Графици

Учебни планове

Прием в 1-ви клас

Прием след 7-ми клас

Седмична програма

180 години история и традиции

Близо 880 обучаващи се ученици

ЗА 127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

127. СУ постигна значителни успехи в стремежа към подобряване на състоянието на сградния фонд. С положените усилия от ръководството, училищното настоятелство и родители, успяхме да бъдем включени в проекта за инвестиционна програма на Столична община. Системното изграждане, поддържане, подновяване и надграждане на базата е сред постоянните приоритети на училищното ръководство. Получавайки подкрепата на настоятелството и родителите, стремежът ни е да превърнем институцията в една от най-желаните в столицата  за начално образование и като езикова гимназия с разширено изучаване на английски, немски, френски, испански.

Училището си е поставило и други приоритети – продължаването на дейността за санирането на сградата, подмяна на водопроводната и електрическа инсталация, топлоизолация, подмяна на абонатната станция.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Заповед № РД 09-746/ 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД 09-746/ 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката април 8, 2020 Изх. № РУО1-7918/ 08.04.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  Приложено Ви изпращам за сведение и...

ВАЖНО! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители, Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да...

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШАТА
ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ

Галерия

ПРИ ВЪПРОСИ
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Контакти