127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

181 години история и традиции

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу” е модерно училище, което посреща своята 181 годишнина със самочувствие и гордост. В него се обучават около 880 ученици. Съвременната материална база и уютът в училището го правят предпочитано и желано.

ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Графици

Учебни планове

Прием в 1-ви клас

Прием след 7-ми клас

Седмична програма

181 години история и традиции

Близо 880 обучаващи се ученици

ЗА 127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

127. СУ постигна значителни успехи в стремежа към подобряване на състоянието на сградния фонд. С положените усилия от ръководството, училищното настоятелство и родители, успяхме да бъдем включени в проекта за инвестиционна програма на Столична община. Системното изграждане, поддържане, подновяване и надграждане на базата е сред постоянните приоритети на училищното ръководство. Получавайки подкрепата на настоятелството и родителите, стремежът ни е да превърнем институцията в една от най-желаните в столицата  за начално образование и като езикова гимназия с разширено изучаване на английски, немски, френски, испански.

Училището си е поставило и други приоритети – продължаването на дейността за санирането на сградата, подмяна на водопроводната и електрическа инсталация, топлоизолация, подмяна на абонатната станция.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС – ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ: 1358 - Чужди езици - АЕ интензивно НЕ - 2; 1362 - Математически - АЕ интензивно - 0; 1364 - Чужди езици - АЕ интензивно ИЕ -0; 1365 - Природни науки - АЕ интензивно - 1; 1366 - Предприемачески - ИЕ...

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШАТА
ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ

Галерия

ПРИ ВЪПРОСИ
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Контакти