Здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици

Здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици

Изх. № РУО1-15095/22.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-14845/12.09.2023 г. и нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици, приложено Ви изпращам пакет материали, предоставени от НАП за публикуване на електронната страница на Вашето училище.

Моля да предприемете следните действия:

– да изпратите съобщението за задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване до учениците и техните родители чрез електронния дневник на училището (Приложение 1);

– линкът към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

и съобщението до зрелостниците да бъдат публикувани на интернет страниците на училищата, а материалите в Приложение 2 – на страниците на социалните мрежи на училищата, в случай че разполагате с регистрации в такива (напр. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Приложение № 1 – текст на електронно съобщение
  2. Приложение № 2 – материали за социалните мрежи

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 30.05.2023 година (вторник) от 18:30 часа ще се проведе Родителска среща за родителите на учениците от втори до осми клас.
На 31.05.2023 година (сряда) от 18:30 часа ще се проведе Родителска среща за родителите на учениците от девети, десети и единадесети клас.

Разпределението на кабинетите за провеждане на Родителската среща по класове е както следва:

 

Пробна матура по БЕЛ

На 11.04.2023 г. в 127. СУ се проведе пробна матура по български език и литература за 12. клас,
на която се явиха 88 от 129 ученици.
—————————————————————————————————————————————————–

 

Обучение за действия при бедствия, аварии и кризи

На 07.04.2023 г. учениците от III и IV клас посетиха полигона за обучение за действия при бедствия, аварии и кризи в кв. „Панчарево“ на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община,
където се обучаваха и тренираха заедно с полицейски служители как трябва да се действа при различни бедствия и критични ситуации. Децата демонстрираха умения за правилно пресичане на пешеходна пътека и разпознаване на сигнали на регулировчик. Преживяха симулация на земетресение, гасиха пожар, наблюдаваха атрактивна демонстрация на аварийни екипи за спасяване човек в горяща сграда и пострадал по алпийски способ и накрая се скриха в скривалище, за да преживеят химична и радиационна авария. На обучението присъстваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, главният секретар на МВР Петър Тодоров, зам.-кметът на София Дончо Барбалов, ръководители на различни направления на МВР.

 

„Ден на отворените врати“

На 06.04.2023 г. 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ отвори вратите си за малчуганите от ДГ №159 „Олимпийче“ и ДГ №113 „Преспа“ и заедно с учениците от начален етап боядисваха яйца за Великден, рисуваха, пяха и се забавляваха на „Ден на отворените врати“.