През 2020 г. в сградата на 127 . Средно училище се направиха следните подобрения: 

 • Ремонтирани изцяло – 5 кабинета – нови мебели, премахване на ламперията, смяна на осветителни тела и ламинат; 
 • В други два кабинета бяха подменени само осветителните тела и ламинатът; 
 • Обновени коридори – западно крило – смяна на осветителни тела, сваляне на ламперия, измазване и боядисване; 
 • Изграждане на санитарен възел с три отделения на трети етаж; 
 • Смяна на входните врати /+щори/ и обособяване на два входа за учениците; 
 • Осигуряване на всички необходими условия за започване на учебната година в условия на Ковид пандемия; 
 • Осигуряване на 25 уреда за пречистване на въздуха, монтирани във всички кабинети. 
 • Подмяна на оградните пана; 
 • Ремонт на учителската стая; 
 • Освежителен ремонт на канцеларията + нови мебели; 
 • Осигуряване на бойлери в санитарните възли; 
 • Закупуване на нова копирна техника за нуждите на Ръководството, администрацията и учителите; 
 • Премахване на част от старата ламперия на първи етаж при физкултурния салон; 
 • Декориране с пердета и живи цветя – втори етаж при учениците от първи до трети клас; 
 • Боядисване на стълбищните стъпала в цветовете от знамето на РБ. 
 • Преместване и обновяване на компютърните кабинети /декември 2019 – януари 2020/; 

 

Проекти: 

 

 • Закупуване на пет интерактивни дисплея по проект “Оборудване на интерактивен ИКТ център по природни науки, ИТ и математика” – позиционирани в ремонтираните кабинети; 
 • По проект “Образование за утрешния ден” училището получи един интерактивен дисплей и осем лаптопа; 
 • Училището успешно приключи проект по Еразъм + „Denk mal – ein Denkmal!“ и продължава да работи по два други два проекта: „Open doors to creative generations“ и ВАС /Отвъд очевидните стереотипи/; 
 • Спечелен и реализиран проект под надслов “Отечество любезно, как хубаво си ти!”, финансиран от Столична община; 
 • Работа по проект “Здравей, здраве” – превантивни дейности на зависимостите на учениците по национална програма за изпълнение на младежки дейности; 
 • Работа по проект “Йовков и християнските добродетели”; 

 

Награди и други: 

 

 • Организиране на ден на розовата фланелка; 
 • Ученически игри 2019-2020 година; 
 • Подобряване на резултатите на учениците от явяване на НВО и ДЗИ; 
 • Повишаване на бала при прием в училището; 
 • Развитие на STEM профили и паралелки; 
 • Активна комуникация с районната администрация и други институции за отстраняване на възникнали проблемни ситуации, чрез изпращане на множество писма, сигнали, препоръки, допитвания и др.; 
 • Осъществяване на активна комуникация с Обществения съвет.