Уважаеми ученици,

 

На 15.09. ще се проведе Час на класа
с класните ръководители при следния график:

 

10:00 часа – за учениците от първи до осми клас;

11:00 часа – за учениците от деветите и десетите класове;

12:00 часа – за учениците от единадесетите и дванадесетите класове.

 

Класните ръководители посрещат учениците на двора
и ги довеждат до съответната зала.

 

Ще се обсъждат организационни въпроси във връзка с началото на годината
и ще се проведат инструктажи.

 

Учениците от първи до седми клас ще получат новите си комплекти учебници.

 

Всички ученици трябва да носят попълнена ученическа лична карта

/със залепена актуална снимка/,

която да предадат на класния ръководител за заверка.

 

Успешна Нова учебна година!

🙂 🙂 🙂