Уважаеми ученици,

 

За разлика от други години, за огромно наше съжаление, няма да се проведе концерт по случай откриването на Новата учебна година.

 

В деня ще се проведе Час на класа с класните ръководители при следния график:

 

09:00 часа – за учениците от първи до осми клас;

10:00 часа – за учениците от деветите класове;

11:00 часа – за учениците от десетите класове;

12:00 часа – за учениците от единадесетите и дванадесетите класове.

 

Часовете ще се провеждат по класните стаи, спрямо изготвеното разпределение на паралелките по кабинети за учебната 2021/2022 година.

 

Класните ръководители посрещат учениците на двора и ги довеждат до съответната зала.

 

Ще се обсъждат организационни въпроси във връзка с началото на годината и ще се проведат инструктажи.

 

Учениците от първи до седми клас ще получат новите си комплекти учебници.

 

Всички ученици трябва да носят попълнена ученическа лична карта, със залепена актуална снимка и подписа от родител,

която да предадат на класния ръководител за заверка.

 

Успешна Нова учебна година!

🙂 🙂 🙂