По време на четвъртото класиране се обособиха следните места:

1271 – 4

1272 – 4

1273 – 0

1274 – 2

1275 – 1

1276 – 3

 

Код:

1271 1272 1274 1275 1276

Профил:

„чужди езици“ „чужди езици“ „чужди езици“ „чужди езици“

„предприемачески“

Профилиращи предмети:

АЕ/НЕ/БЕЛ/ИЦ АЕ/НЕ/БЕЛ/М АЕ/ИЕ/БЕЛ/ГИ АЕ/ИЕ/БЕЛ/БЗО

ИЕ/НЕ/Пр/ИТ

Класирани:

1

2005/08.08

316,5 т.

1959/07.08

306 т.

1985/07.08

364 т.

1968/07.08

308,5 т.

1995/08.08

296,5 т.

2

1979/07.08

306,5 т.

1996/08.08

302 т.

2006/08.08

344,5 т.

2004/08.08

292 т.

3

2013/09.08

301 т.

1982/07.08

294,5

1980/07.08

269 т.

4 1957/07.08

291,5 т.

1968а/07.08

291 т.

Резерви:

1963/07.08

283 т.

1997/08.08

245 т.

1964/07.08

265 т.

1967а/07.08

271 т.

1992/08.08

262,5 т.

1990/08.08

280,5 т.

 

Класираните ученици следва да се явят на 13.08.2019 г. в 10:00 часа в сградата на училището с оригиналното свидетелство за основно образование за записване.

При отказ на класиран да се запише на 14.08.2019 г. от канцеларията на училището ще потърсят по телефона резерва, която ще бъде поканена да се запише на 14. или на 15.08.2019 г.