Класирани ученици:

 • за 1358:

–  вх. №2792;

–  вх. №2784;

–  вх. №2783;

 • за 1362:

– вх. №2801;

 • за 1365:

– вх. №2811;

 • за 3148:

– вх. №2786;

Резерви:

 • за 1358:

–  вх. №2810;

 • за 1362:

– вх. №2809;

– вх. №2808;

 • за 1365:

– вх. №2787;

– вх. №2781.

Забележки:

 1. По време на класирането бяха изтеглени 2 бр. документи за паралелка с код 1358;
 2. По време на класирането бяха изтеглени 1 бр. документи за паралелка с код 3148;
 3. Ученици с бал под 300 не са класирани!
 4. Класираните ученици да се явят с оригиналното Свидетелство за основно образование на 10.08.2022 г. в 09:30 часа за записване.