Форми на обучение

През 2023/2024 учебна година
в 127. СУ “Иван Николаевич Денкголу”
се предлагат следните форми на обучение:

  1. Дневна форма на обучение.

 

За повече информация може да прочетете
Правилника за устройството и дейността на училището.