Учители

 • Александър Лазаров – испански език
 • Николай Василев – информационни технологии
 • Милена Грозева – информационни технологии
 • Росица Дикова – български език и литература
 • Нели Илиева – български език и литература
 • Събина Стойнова – български език и литература
 • Маргарита Василева – български език и литература
 • Даниела Бенчева – български език и литература
 • Донка Андреева – български език и литература
 • Ася Даскалова – български език и литература
 • Ния Георгиева – български език и литература
 • Пенка Плоскова – български език и литература
 • Китка Шипарова – английски език
 • Радостина Ранова – английски език
 • Полина Калева – английски език
 • Юлия Банчева – английски език
 • Яница Морис – английски език
 • Райна Андреева – английски език
 • Ана Велева – английски език
 • Минка Атанасова – английски език, география и икономика
 • Таня Алексиева – английски език
 • Жанет Стоянова– английски език
 • Мирослав Александров – английски език
 • Кирил Низамов – испански език
 • Виктория Евтимова – испански език
 • Росица Бакалова – испански език
 • Анелия Антова – френски език
 • Стефка Цветанова – немски език
 • Соня Минева – немски език, физика и астрономия
 • Иванка Стойкова – немски език
 • Мария Русинова – математика
 • Весела Матева – математика
 • Милена Пиперкова – математика
 • Цветомира Стоименова – математика
 • Светлана Стойкова – математика
 • Лушка Кънева – информатика и ИТ
 • Милка Рашкова – информатика и ИТ
 • Петя Георгиева – история и цивилизации
 • Христина Михайлова – история и цивилизации
 • Боряна Маркова – история и цивилизации
 • Пламена Коева – история и цивилизации
 • Делян Борисов – география и икономика
 • Виолета Гюлова-Тихчева – география и икономика
 • Страхил Кюлюмов – философски цикъл
 • Венцислав Караиванов – философски цикъл
 • Ивелина Ганчева – химия и опазване на околната среда
 • Правдислава Ангелова – биология и здравно образование
 • Корнелия Палина – природни науки
 • Екатерина Иванова – физика и астрономия
 • Даниела Дюлгерова – музика
 • Оля Първанова – изобразително изкуство
 • Георги Славов – физическо възпитание и спорт
 • Красимир Куюмджиев – физическо възпитание и спорт
 • Йорданка Сомова – физическо възпитание и спорт
 • Пламен Йрданов – физическо възпитание и спорт
 • Атанас Наков – физическо възпитание и спорт
 • Ваня Петкова – учител, начален етап
 • Нася Генова – учител, начален етап
 • Галина Вражилова – учител, начален етап
 • Иванка Найденова – учител, начален етап
 • Валерия Недялкова – учител, начален етап
 • Десисава Каракашева – учител, начален етап
 • Нина Вълова – учител, начален етап
 • Светла Герджикова – педагогически съветник
 • Емилия Сиракова – психолог