Учители

 • Александър Лазаров – испански език
 • Таня Алексиева – английски език
 • Велислава Петрова-Ангелова – логопед
 • Мартин Хаджидимитров – испански език, география и икономика
 • Росица Дикова – български език и литература
 • Нели Илиева – български език и литература
 • Пенка Плоскова – български език и литература
 • Даниела Бенчева – български език и литература
 • Ася Даскалова – български език и литература
 • Ния Георгиева – български език и литература
 • Севдалина Змийчарова – български език и литература
 • Светлана Павлова – български език и литература
 • Симона Владимирова – български език и литература
 • Диана Шентова – български език и литература
 • Китка Шипарова – английски език
 • Радостина Ранова – английски език
 • Полина Калева – английски език
 • Райна Андреева – английски език
 • Ана Велева – английски език
 • Минка Атанасова – английски език, география и икономика
 • Елина Гарванова – английски език
 • Валентина Петрова – английски език
 • Жанета Декова-Сивриева – английски език
 • Кирил Низамов – испански език
 • Виктория Евтимова – испански език
 • Гергана Симеонова – испански език
 • Светлана Т. Николова – испански език
 • Антония Ботева – испански език
 • Лора Антова – испански език
 • Ноелия Хименес Месас – испански език
 • Анелия Антова – френски език
 • Соня Минева – немски език, физика и астрономия
 • Силвия Божилова – немски език
 • Петьо Начев – немски език
 • Мария Русинова – математика
 • Весела Матева – математика
 • Милена Пиперкова – математика
 • Весела Иванова – математика
 • Светлин Тошев – математика
 • Янна Ролева – математика
 • Лушка Кънева – информатика и ИТ
 • Милка Рашкова – ИТ и КМИТ
 • Мариана Божкова – информатика, ИТ и КМИТ
 • Людмила Асенова – информатика и ИТ
 • Явор Петров – информатика и ИТ
 • Петя Георгиева – история и цивилизации
 • Христина Михайлова – история и цивилизации
 • Боряна Маркова – история и цивилизации
 • Делян Борисов – география и икономика
 • Виолета Гюлова-Тихчева – география и икономика
 • Страхил Кюлюмов – философски цикъл
 • Венцислав Караиванов – философски цикъл
 • Правдислава Ангелова – биология и здравно образование
 • Корнелия Палина – природни науки
 • Екатерина Иванова – физика и астрономия
 • Ивелина Ганчева – химия и опазване на околната среда
 • Даниела Дюлгерова – музика
 • Оля Първанова – изобразително изкуство
 • Йорданка Сомова – физическо възпитание и спорт
 • Пламен Йорданов – физическо възпитание и спорт
 • Атанас Наков – физическо възпитание и спорт
 • Цветан Гелев – физическо възпитание и спорт
 • Мирослав Илиев – физическо възпитание и спорт
 • Ваня Петкова – учител, начален етап
 • Иванка Найденова – учител, начален етап
 • Джейлан Бойчева – учител, начален етап
 • Валерия Недялкова – учител в група ЦОУД
 • Марияна Векилева – учител в група ЦОУД
 • Мария Спирова – учител в група ЦОУД
 • Светла Герджикова – педагогически съветник
 • Емилия Сиракова – психолог