Четвъртокласниците обичат да изготвят проекти. Темата за Слънчевата система ги вдъхнови: