Днес бяха направени 64 теста на ученици от първи до четвърти клас.
От тях:
64 отрицателни.
Общо десет родители бяха доброволци при тестването, за което изказваме благодарност.

Персоналът беше тестван, като отново всичките проби бяха отрицателни.