Информираме Ви, че през учебната 2021/2022 година

127. Средно училище “Иван Николаевич Денкоглу” за първи път ще работи

по програмата на Испанското посолство в България,

по която ще бъде осигурен преподавател по испански език от Испания

или тъй наречения Native Speaker /El nativo/.

Същият ще преподава в следните класове:

 

  • 8. б, г, е – странознание x 2 учебни часа седмично;

  • 8. б, г, е – разговор x 2 учебни часа седмично;

  • 9. в, г – ИУЧ x 0,5 учебни часа седмично;

  • 9. д, е – ИУЧ x 1 учебен час седмично;

  • 10. г, д – ИУЧ x 1,5 учебни часа седмично.