Напомняне: 

 

Уважаеми ученици, 

Приложено ще намерите линк, който трябва да бъде попълнен от всички ученици с успех над 5,50

/включително/, които ще взимат стипендия за отличен успех. 

https://forms.office.com/r/2FeAtjdJgM 

Линкът се достъпва чрез профилите Ви в @edu.mon.bg и съответните пароли и се явява заявление за кандидатстване 

за стипендия за отличен успех 

за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година. 

Срок за попълване: 10.10.2021 г., вкл.
 

При въпроси моля да се обръщате към класните си ръководители. 

В допълнение към настоящата кореспонденция ще получите информация за  

другите видове стипендии и процедурата по кандидатстването за тях. 

Поздрави! 

 

Уважаеми ученици, 

Приложено ще намерите бланка и декларация, които трябва да бъдат попълнени при кандидатстване за социална стипендия. 

При кандидатстване за стипендия за доходи е необходимо да бъдат представени  

служебни бележки за доходите на родителите за периода 

от 01.03.2021 г.  до 31.08.2021 г. 

Учениците с ТЕЛК и/или без родител, също попълват приложената бланка, 

като прилагат копие на съответния документ, удостоверяващ обстоятелството. 

Срок на предоставяне на документите в канцеларията или 

на електронната поща на училището /подписани/: 22.10.2021 г. 

Настоящото съобщение не е релевантно за учениците със стипендии за отличен успех, 

които попълват горния линк. 

Поздрави! 

Nova_blanka_-_stipendii

Deklaratsiya_-_dokhodi

 

Линк с Правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование: 

https://127sou.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%97%D0%B0%D0%BF-1077_14.09.2021-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

 

Всички ученици, които са кандидатствали за стипендия, 

предоставят на класния си ръководител служебна бележка 

или удостоверение от банката с IBAN-а на сметката, 

по която желаят да я получават, като сроковете се запазват същите.