Свободни работни места

Документи се приемат на електронен адрес: jobs@denkoglu.org  или в канцеларията на училището в срок до 16:30 часа на 07.06.2024 г.

Виж Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси