Свободни работни места

За учебната 2022/2023 година се разкриват следните работни места:

  1. Учител по английски език в гимназия по заместване;
  2. Учител по испански език в гимназия по заместване;
  3. Учител по испански език в гимназия;
  4. Учител по математика в прогимназия и в гимназия;
  5. Учител по математика в гимназия;
  6. Учител в ГЦОУД – прогимназиален етап.

Документи се приемат на електронния адрес на училището в срок до 12:30 часа на 13.06.2022 г. или в канцеларията в същия срок.

На 17.06.2022 г. ще бъде обявен графикът за събеседванията, които ще се проведат в периода от 20. до 29.06.2022 г.

Класирането на кандидатите ще бъде извършено на 30.06.2022 г.

 

Виж Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси