Свободни работни места

За втори срок на учебната 2020/2021 година се разкриват следните работни места:

  1. Учител по немски език, гимназия – по заместване;
  2. Лектор по физика и астрономия в 10. клас – 180 учебни часа.

Документи се приемат на електронния адрес на училището в срок до 16:30 часа на 18.01.2021 г.

На 20.01.2021 г. ще бъде обявен графикът за събеседванията, които ще се проведат на 25.01.2021 г.

 

Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси