Свободни работни места

За учебната 2022/2023 година се разкриват следните работни места:

  1. Заместник-директор по учебната дейност.

Документи се приемат на електронния адрес на училището в срок до 16:30 часа на 08.12.2022 г. или в канцеларията в същия срок.

 

Виж Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси