Свободни работни места

За учебната 2022/2023 година се разкриват следните работни места:

  1. Учител по немски език – гимназия.

Документи се приемат на електронния адрес на училището в срок до 16:30 часа на 21.09.2022 г. или в канцеларията в същия срок.

На 23.09.2022 г. ще бъде обявен графикът за събеседванията, които ще се проведат в периода от 28. до 30.09.2022 г.

Класирането на кандидатите ще бъде извършено на 30.09.2022 г.

 

Виж Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси