Свободни работни места

За учебната 2021/2022 година се разкриват следните работни места:

  1. Учител по математика – прогимназия.

Документи се приемат на електронния адрес на училището в срок до 16:30 часа на 30.07.2021 г. или в канцеларията в същия срок.

На 02.08.2021 г. ще бъде обявен графикът за събеседванията, които ще се проведат в периода от 03. до 05.08.2021 г.

 

Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси