Свободни работни места

За учебната 2020/2021 година се разкриват следните работни места:

  1. Учител по история и цивилизация на АЕ – по заместване /една учебна година/ – 1 щат.

Документи се приемат в канцеларията на училището или на електронния адрес в срок до 12:00 часа на 30.07.2020 г.

На 30.07.2020 г. ще бъде обявен графикът за събеседванията, които ще се проведат на 31.07.2020 г.