1271 Чужди езици – АЕ;НЕ;БЕЛ;ИЦ – 3
1272 Чужди езици – АЕ;НЕ;БЕЛ;М – 2
1273 Чужди езици – АЕ;ФЕ – 0
1274 Чужди езици – АЕ;ИЕ;БЕЛ;ГИ – 1
1275 Чужди езици – АЕ;ИЕ;БЕЛ;БЗО – 0
1276 Предприемачески – ИЕ; НЕ – 1