СВОБОДНИ МЕСТА

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

ПО ПАРАЛЕЛКИ:

1358 – Чужди езици – АЕ интензивно НЕ – 2;

1362 – Математически – АЕ интензивно – 0;

1364 – Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ -0;

1365 – Природни науки – АЕ интензивно – 1;

1366 – Предприемачески – ИЕ интенизивно – 1.