Ръководство

  • Александър Лазаров – Директор
  • Таня Алексиева – Зам.-директор, УД
  • Велислава Петрова-Ангелова – Зам.-директор, УД
  • Мартин Хаджидимитров – Зам.-директор, АСД

 


Приемно време на Директора:

Всяка сряда от 10:00 до 11:00 и от 14:00 до 15:00 часа, след предварително запазен час
на телефон: 0884 334 114.


Приемно време на Заместник-директорите:

Всяка сряда от 10:00 до 11:00 и всеки четвъртък от 14:00 до 15:00 часа, след предварително запазен час
на телефон: 0884 334 114.