Ръководство

  • Александър Лазаров – Директор
  • Таня Алексиева – Зам.-директор, УД

 


Приемно време на Директора:

Всяка сряда от 10:00 до 11:00 и от 14:00 до 15:00 часа, след предварително запазен час
на телефон: 0884 334 114.


Приемно време на Заместник-директора:

Всеки четвъртък от 10:00 до 11:00 и от 14:00 до 15:00 часа, след предварително запазен час
на телефон: 0884 334 160.