СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 30.05.2023 година (вторник) от 18:30 часа ще се проведе Родителска среща за родителите на учениците от втори до осми клас.
На 31.05.2023 година (сряда) от 18:30 часа ще се проведе Родителска среща за родителите на учениците от девети, десети и единадесети клас.

Разпределението на кабинетите за провеждане на Родителската среща по класове е както следва: