СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 30.11.2022 година (сряда) от 18:30 часа ще се проведе Родителска среща за родителите на учениците от втори до седми клас, от осми А, В и Д класове, на деветите и на десетите класове.
На 01.12.2022 година (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе Родителска среща за учениците от осми Б, Г и Е класове, от единадесетите и дванадесетите класове.