Ръководството и администрацията на 127. СУ организират провеждането

на родителски срещи, както следва:

  • За родителите на учениците от пети клас на 20.09.2021 г. /понеделник/ от 18:00 часа – присъствено;
  • За родителите на учениците от шести, седмите и деветите класове на 27.09.2021 г. /понеделник/ от 18:30 часа – неприсъствено в Microsoft Teams чрез профилите на учениците /ще бъдете информирани за начина на достъп в срок до 24.09.2021 г./.