Ръководството на 127. Средно училище “Иван Николаевич Денкоглу”, гр. София кани всички родители на наши ученици на редовни родителски срещи за първи срок на учебната 2019/2020 година през месец октомври на следните дати:

  • на 15.10.19 г. от 18:30 часа за паралелките от първи до девети клас;
  • на 16.10.19 г. от 18:30 часа за паралелките от десети до дванадесети клас.

Дневен ред:

  1. Запознаване с правилниците в училището.
  2. Консултация с учители по предмети.
  3. Разни.

При невъзможност за присъствие молим да бъде уведомен класния ръководител на съответната паралелка!

Успешна учебна година!