Родителски срещи

За учениците от първи до девети клас : 

  • Ще се проведе родителска среща на 20.03.2019 година /сряда/ , от 18:30 часа.                                                                              

За учениците от десети до дванадесети клас : 

  • Ще се проведе родителска среща на 21.03.2019 година /четвъртък/ от 18:30 часа.