Ръководството и учителите на 127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу” Ви канят на родителски срещи:

– на 10.03.2020 г. за родителите на учениците от I до IX клас от 18:30 ч.;
– на 12.03.2020 г. за родителите на учениците от X до XII клас от 18:30 ч.;

* при следния дневен ред:

1. Инструктажи във връзка с провеждането на НВО и ДЗИ /за четвърти, седми, десети и дванадесети клас/;
2. Профилиращи предмети във втори гимназиален етап /за десетите класове/;
3. Консултации с учители по предмети;
4. Разни.