Разписание на часовете за учебната 2019 / 2020 година

 

Пореден час: I – II клас III – IV клас V-XII клас

ПЪРВА СМЯНА

V-XII клас

ВТОРА СМЯНА

1 08:00-08:35 08:00-08:40 07:45-08:25 13:45-14:25
2 08:45-09:20 08:50-09:30 08:30-09:10 14:30-15:10
3 09:40-10:15 09:50-10:30 09:20-10:00 15:20-16:00
4 10:25-11:00 10:40-11:20 10:20-11:00 16:20-17:00
5 11:10-11:45 11:30-12:10 11:10-11:50 17:10-17:50
6 12:20-13:00 12:00-12:40 18:00-18:40
7 12:45-13:25 18:45-19:25

 

От първи до четвърти клас са първа смяна през цялата година. Занималнята е от 12:00 до 18:30 часа.

Първи срок: първа смяна – V-IX класове; втора смяна – X-XII класове.

Втори срок: първа смяна – X-XII класове; втора смяна – V-IX класове.