Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че работното време на комисията по прием на документи за постъпване на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година е следното:

от 15. април до 15. май в работни дни от 09:00 до 17:00 часа.

Заявленията се приемат на втори етаж, в библиотеката на училището.