127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

       гр. София – 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 43, тел.: 0884-334-114,

тел.: 0884-334-160, e-mail: u_4022@abv.bg

Работно време на комисията по прием на ученици в осми клас за учебната 2020 / 2021 година

Първо класиране:

От 14 до 16.07.2020 г.

Второ класиране:

От 21 до 22.07.2020 г.

Трето класиране:

На 30.07.2020 г.

Документите се подават на място, в 201. кабинет за паралелки с код 1358 и 1364, в кабинет 202. за паралелки с код 1362 и 1365 и в кабинет 203. за паралелки с код 1366, в часовия диапазон от 08:00 до 18:00 часа на горепосочените дати.