Промяна на смените за втория учебен срок

За всички ученици на 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ вторият учебен срок започва на 06. Февруари. 2019 година / сряда / , както следва :

  • Учениците от първи, втори, трети и четвърти класове са първа смяна;
  • Учениците от пети, шести, седми, осми и девети класове са втора смяна – от 13:30 до 19:20 часа;
  • Учениците от десети, единадесети и дванадесети класове са първа смяна – от 7:30 до 13: 20 часа.