До заинтересованите страни:

от 27. януари 2020 година телефоните за връзка с 127. СУ са, както следва:

  • канцелария – 0884 334 114;
  • заместник-дирекция – 0884 334 160;
  • дирекция – 0884 334 162.

На телефоните се отговаря в часовия диапазон от 09:00 до 17:00 часа през работни дни!