ПРОЕКТ „Open doors to creative generations“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
/2018 – 2020/

„Open doors to creative generations“
(Отворени врати за творчески поколения)

Проектът стартира на 01.09.2018 г. и е с продължителност 2 години, с училища-партньори от Италия, Румъния и Турция.

С глобализацията нашата планета е изправена пред унищожение в резултат не само на материалистичната политика, но и на безчувственото отношение на хората към природата. Днес, тъй като технологията и промишлеността се развиват, проблемите с увеличаването на околната среда нарастват и естествените източници ще бъдат изчерпани.

Основните цели на проекта са:

 • придобиване на умения за учене през целия живот и техники, които ще позволят на учениците да участват изцяло в проекта;
 • да дадем възможност на децата да осъзнаят, че в Европа има много различни страни, всяка със своя собствена култура, традиции и качества, но с общ интерес към опазването на природната среда;
 • да увеличим вниманието на нашите ученици към науката и екологията;
 • да увеличим знанията и ефективността на нашите ученици;
 • да увеличим художественото творчество на учениците с рециклирани материали;
 • да стане животът на нашите ученици екологосъобразен;
 • да увеличим мотивацията на нашите ученици по природозащитни дейности;
 • създаване на информираност за опазване на екологичното равновесие;
 • подобряване на екологичната философия на живота на нашите учениц;
 • придобиване на технологични умения от учениците;
 • разширяване на ИКТ и езикови умения, които те могат да използват в смислен контекст.

Училищен координатор на проекта е госпожа Минка Атанасова – учител по “География и икономика” и “Английски език” в 127. СУ.

Project “Open doors to creative generations”

Дейност 1

Дейност 2

Дейност 3

Дейност 3 - видео

Дейност 4

Дейност 4 - презентация

Дейност 4 - видео

Дейност 5 - Катания - ден 1 - снимки

Дейност 5 - снимки - откриване

Дейност 5 - Откриване

Дейност 5 - опознаване на природата

Дейност 5 - снимки - екип

   

Дейност 5 - Вулкан Етна

Дейност 5 - Музея на лавата

Дейност 5 - споделяне на опит

Дейност 5 - снимки - Вулкан Етна

снимки

Дейност 5 - снимки - Музея на лавата

Дейност 5 - снимки - споделяне на опит

Дейност 5 - съвместна работа

Дейност 5 - среща с Кмета в Общината

Дейност 5 - размяна на рецепти и подаръци

Дейност 5 - съвместна работа

Дейност 5 - среща с Кмета в Общината

Дейност 5 - размяна на рецепти и подаръци

Дейност 5 - представяне на дейности

Дейност 5 - представяне на дейности - видео

Дейност 5 - снимки - представяне на дейности

Дейност 5 - получаване на сертификати

Дейност 5 - получаване на сертификати - видео

Дейност 5 - снимки - получаване на сертификати

Писмо - природни ресурси

Презентация - природни ресурси

Видео - последна дейност

Последна среща по проекта