ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2018 – 2020

„ Open doors to creative generations“
/Отворени врати за творчески поколения/

Проектът стартира на 01.09.2018г. и е с продължителност 2 години.с училища- партньори от Италия, Румъния и Турция. Основните цели на проекта са:

С глобализация; нашата планета е изправена пред унищожение в резултат не само на материалистичната политика на но и безчувственото отношение на хората към природата. Днес, тъй като технологията и промишлеността се развиват, проблемите с увеличаването на околната среда нарасват и естествените източници ще бъдат изчерпани.

Основните цели на проекта са:

 • придобиване на умения за учене през целия живот и техники, които ще позволят на учениците да участват изцяло в проекта.
 • Да дадем възможност на децата да осъзнаят, че в Европа има много различни страни, всяка със своя собствена култура, традиции и качества, но с общ интерес към опазването на природната среда.
 • да увеличим вниманието на нашите ученици към науката и екологията,
 • да увеличим знанията и ефективността на нашите ученици,
 • да увеличим художественото творчество на учениците с рециклирани материали,
 • да стане животът на нашите ученици екологосъобразен,
 • да увеличим мотивацията на нашите ученици по природозащитни дейности,
 • създаване на информираност за опазване на екологичното равновесие,
 • подобряване на екологичната философия на живота на нашите ученици,
 • придобиване на технологични умения от учениците
 • Разширяване на ИКТ и езикови умения, които те могат да използват в смислен контекст.

Училищен координатор на Проекта е госпожа Анелия Димитрова – учител по Информатика и ИТ в 127 СУ.

Project “Open doors to creative generations”

Дейност 1

Дейност 2