С П И С Ъ К

на приетите кандидати в първи клас на трето класиране:

941 – 42 – IV група.

Записването е в 201. кабинет на 18. юни от 09:00 до 17:00 часа.