С П И С Ъ К

на приетите кандидати в първи клас на второ класиране

  1. 941 – 39 – първа група;
  2. 941 – 36 – четвърта група / 5 точки;
  3. 941 – 35 – четвърта група;
  4. 941 – 37- четвърта група;
  5. 941 – 38 – четвърта група;
  6. 941 – 40 – четвърта група;
  7. 941 – 41 – четвърта група.