Прием в 5-ти клас

 


За учебната 2024/2025 година обявяваме 9 (девет) свободни места в 5-ти клас. Заявленията с приложено копие на Удостоверение за завършен начален етап на основното образование се подават в канцеларията на училището или на имейл: info-2222127@edu.mon.bg
в срок от 17.06.2024 г. до 27.06.2024 г.;
класиране 28.06.2024 г.;
записване – 01.07.2024 г.

 

 

 

 

Виж Заявление до директора за прием в 5-ти клас

Виж Заповед на директора за прием на ученици в пети клас за учебната 2024/2025 година