Прием на ученици в първи клас

Заповед - план - прием

График родители 2019

Прилежащи райони на училищата

Система за прием на ученици