Работно време на комисията по прием на ученици в осми клас на учебната 2019 / 2020 година

Първо класиране:

От 12 до 16.07.2019 г.

Второ класиране:

От 19 до 22.07.2019 г.

Трето класиране:

От 30 до 31.07.2019 г.

Документите се подават на място, в 201. кабинет в часовия диапазон от 08:00 до 18:00 часа на горепосочените дати.

 

Важно: при записването се представя свидетелство за завършено основно образование – оригинал.