Прием в 1-ви клас 

Виж Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Виж 127. СУ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Виж График на дейностите

Виж НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Съобщения /РУО - София-град/

 

Прием в I клас – учебна 2024/ 2025 година

===================================================================================================================

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ръководство за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас и Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Как да кандидатстваме онлайн в ясла, детска градина, подготвителна група или първи клас в София?

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________