Прием в 1-ви клас 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 година

Съобщение

 

Във връзка с недостатъчен брой записани ученици 

през учебната 2022/2023 година не се сформира първи клас в

127. СУ “ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ”, гр. София

 

Класирани ученици на 20.06.2022 г.

Съобщение - приключило първо класиране

 

На първо класиране са записани 11 /единадесет/ ученици.

13 /тринадесет/ са свободните места за второ класиране.

 

Класирани ученици на 06.06.2022 г.

Класиране през ИСОДЗ

  Инициали Номер Точки
1 АПД 15004628 Четвърта група 0 т.
2 ББК 15002668 Първа група 0 т.
3 ДЛК 15011631 Четвърта група 15 т.
4 ДМО 15002523 Четвърта група 0 т.
5 ДЦГ 15001686 Първа група 0 т.
6 ДГВ 15007900 Четвърта група 9 т.
7 ЕТМ 16002921 Първа група 0 т.
8 ЗИБ 15000244 Четвърта група 0 т.
9 КЗИ 15005336 Четвърта група 0 т.
10 МВЦ 15013260 Четвърта група 5 т.
11 МММ 15002176 Четвърта група 0 т.
12 ПГК 15010642 Четвърта група 10 т.

 

Съобщения /РУО - София-град/

 

Записване на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-21052/06.06.2022 г.

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Днес, 6 юни, се проведе първото класиране за прием в първи клас за учебната 2022-2023г., което се извърши изцяло електронно. Общо 10 209 деца са класирани на първо класиране. Свободните места, които остават за второ класиране са 1614.

Уведомявам Ви, че записването на класираните деца за първи клас започва днес, 06.06.2022 г. след 12:00 ч. до 17.06.2022 г. /с изключение на 14. и 16.06.2022 г., дни на провеждане на НВО 7 и 10 клас/ с препоръчително време за записване от 08:30 до 17:00 часа. Записването се извършва в училището от родител или по електронен път с електронен подпис.

Наредбата за прием на деца в първи клас е публикувана на следния линк: https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374

Следващите класирания ще се проведат на 20 юни, 27 юни и 4 юли.

Моля да следите и спазвате сроковете. За второ класиране участват деца, които не са класирани, не са записвани или си изтеглят документите след като вече са се записали.

За прием в училищата в първи клас в София се кандидатства чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на Столичната община. В информационната система има информация за общинските училища на територията на Столичната община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. 06.06.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас през учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 26.04.2022 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ръководство за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас и Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Как да кандидатстваме онлайн в ясла, детска градина, подготвителна група или първи клас в София?

 

Виж Обява

Виж Заповед на директора за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

Виж Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Виж 127. СУ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Виж График на дейностите

Виж НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община