Прием в 1-ви клас 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020/2021 година

Обява

Заповед на директора за прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2020/2021 година

Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

График - родители - 2020

Прилежащи райони на училищата

Система за прием на ученици