Прием в 1-ви клас 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2024/2025 година

 

Виж Заповед на директора за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

Виж Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Виж 127. СУ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Виж График на дейностите

Виж НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Съобщения /РУО - София-град/

 

Прием в I клас – учебна 2024/ 2025 година

===================================================================================================================

Кандидатстване за прием в първи клас през учебната 2024/2025 година

Изх. № РУО1-9874/25.03.2024 г.

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас през учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомням, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 29.04.2024 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ръководство за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас и Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Как да кандидатстваме онлайн в ясла, детска градина, подготвителна група или първи клас в София?

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________