Прием в 1-ви клас 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

за учебната 2020/2021 година

 

Уважаеми родители,

Ръководството на училището Ви кани на първата родителска среща за Вас

в училището

на 08.09.2020 г. от 18:00 часа

в кабинет 200

*** Поради извършване на други дейности в сградата на училището в същия ден, Ви информираме, че родителската среща ще се проведе в кабинет 100!

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  • Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи в училището, подават заявление /по образец/ в сроковете, съгласно обявения график от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.;
  • Заявление за кандидатстване за I клас по образец – изтеглете тук: ZAYAVLENIE_1_KLAS-2020-2021– в word формат или ZAYAVLENIE_1_KLAS-2020-2021 – в pdf формат;
  • Заявленията се подават по електронен път на 127su.office@gmail.com.
  • Във връзка с писмо от Столична община, Ви уведомявам, че от 14. май 2020 г. заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат и на място в училището. Работното време на канцеларията е от 08:30 ч. до 16:30 ч. в работни дни.

 

Документите за второ класиране ще се приемат от комисия в кабинет 200 при следното работно време: от 09. до 12.06.2020 г. от 08:00 до 17:00 часа, а на 15.06.2020 г. няма де се приемат заявления, тъй като в сградата на училището ще се провежда Национално външно оценяване по български език и литература в седми клас.

Документите за трето класиране ще се приемат от комисия в кабинет 200 на 19.06.2020 г. от 08:00 до 17:00 часа и на 22.06.2020 г. от 08:00 до 12:00 часа.

 

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

За всеки класиран ученик, родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица, следва да подадат на място в училището в рамките на установените срокове за записване следните документи:

  • Заявление за записване в word – Zayavlenie_zapisvane_I-klas и в pdf – Zayavlenie_zapisvane_I-klas;
  • Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  • Документите за съответните критерии за сверяване – оригинал и ксерокопие.

Първо класиране – Документите ще се приемат от комисия в кабинет 200 при следното работно време: на 02.,04. и 05.06.2020 г. от 08:00 до 17:00 часа, а на 03.06.2020 г. от 14:00 до 18:00 часа.

Второ класиране – Документите ще се приемат от комисия в кабинет 200 при следното работно време: на 16. и 18.06.2020 г. от 08:00 до 17:00 часа, а на 17.06.2020 г. от 14:00 до 18:00 часа.

Трето класиране – Документите ще се приемат от комисия в кабинет 200 при следното работно време: на 23. и 24.06.2020 г. от 08:00 до 17:00 часа.

 

Информация за класираните ученици на първо класиране ще намерите в секция Новини.

Ще бъде публикувана на 01.06.2020 г. в 17:00 часа!

 

Информация за свободните места след първо класиране ще намерите в секция Новини.

Ще бъде публикувана на 08.06.2020 г. в 18:00 часа!

 

Информация за класираните ученици на второ класиране ще намерите в секция Новини.

Ще бъде публикувана на 15.06.2020 г. в 18:00 часа!

 

Информация за свободните места след второ класиране ще намерите в секция Новини.

Ще бъде публикувана на 18.06.2020 г. в 18:00 часа!

 

Информация за класираните ученици на трето класиране ще намерите в секция Новини.

Ще бъде публикувана на 22.06.2020 г. в 18:00 часа!

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020/2021 година

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за настоящ адрес

– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

– Удостоверение за раждане на детето

Освен горното, Родителите могат да изтеглят и попълнят Заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Цялата информация за кампанията, бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях  можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages и на интернет страниците на районните администрации.

Заедно ще се справим!

ВАЖНО!

Обява

Заповед на директора за прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2020/2021 година

Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

График - родители - 2020

Прилежащи райони на училищата

Система за прием на ученици