Прием в 1-ви клас 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

за учебната 2021/2022 година

 

Уважаеми родители,

Ръководството на училището Ви кани на първата родителска среща за Вас

в училището

на 09.09.2021 г. от 18:00 часа

в кабинет 200

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2021/2022 година

Съобщение - прием в първи клас - свободно място

 

Във връзка с преместване на ученик в чужбина

127. СУ обявява 1 /едно/ свободно място

за прием на ученик в първи клас

на учебната 2021/2022 година.

Кандидатстването се извършва чрез системата: 

https://kg.sofia.bg/#/home

на трето текущо класиране.

 

Съобщение - приключило трето класиране

 

На трето класиране е записан 1 /един/ ученик.

Няма налични свободни места и паралелката е запълнена.

 

Класирани ученици на 18.06.2021 г.

 

Съобщение - приключило второ класиране

 

На второ класиране е записан 1 /един/ ученик.

Налично е 1 /едно/ свободно място за трето класиране.

 

Класирани ученици на 11.06.2021 г.

 

 

Съобщение - приключило първо класиране

 

На първо класиране са записани 22-ма ученици.

2 /две/ са свободните места за второ класиране.

 

Класирани ученици на 04.06.2021 г.

 

Столична община

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

Списък класирани на 04.06.2021 за прием в първи клас

КЛАСИРАНЕ НА 04.06.2021

Списък класирани на 04.06.2021

1. КХХ 14011807 Първа група Доп. точки: 4.0  
2. АЦП 14007902 Първа група Доп. точки: 0.0  
3. ДКК 14003100 Първа група Доп. точки: 0.0  
4. ЕДК 14003190 Първа група Доп. точки: 0.0  
5. ЛЛА 14003091 Първа група Доп. точки: 0.0  
6. МИС 14004669 Първа група Доп. точки: 0.0  
7. МТМ 14009477 Първа група Доп. точки: 0.0  
8. НРЯ 14009844 Първа група Доп. точки: 0.0  
9. ПИВ 14012555 Първа група Доп. точки: 0.0  
10. СИК 14001522 Първа група Доп. точки: 0.0  
11. ТКК 14008966 Първа група Доп. точки: 0.0  
12. ААС 14012399 Втора група Доп. точки: 0.0  
13. ББН 15008621 Втора група Доп. точки: 0.0  
14. ДЛЛ 14011686 Втора група Доп. точки: 0.0  
15. БНН 14005419 Трета група Доп. точки: 0.0  
16. БЧА 14010070 Трета група Доп. точки: 0.0  
17. ДПИ 14006941 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
18. НЖН 14008379 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
19. ВКИ 14002745 Четвърта група Доп. точки: 0.0 05409160
20. ЕЙМ 14010250 Четвърта група Доп. точки: 0.0 11463307
21. ИЖД 14002223 Четвърта група Доп. точки: 0.0 16488591
22. ДИЗ 14000613 Четвърта група Доп. точки: 0.0 20589210
23. ВЕИ 14012517 Четвърта група Доп. точки: 0.0 42294451
24. ЙИИ 14008818 Четвърта група Доп. точки: 0.0 69589620

 

Срокът за записване на класираните е от 07.06.2021 до 17.00 ч. на 11.06.2021 г.

 

Информация за родителите на кандидатстващите деца за прием в първи клас

Информираме родителите на кандидатстващите деца за прием в първи клас, че в периода от 18:00 часа на 07.05.2021 до публикуване на резултатите от първото класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ, което ще се проведе на 14.05.2021 година, системата ще бъде заключена и няма да са достъпни действията за актуализиране на профилите, заявяване на критерии и добавяне/премахване на кандидатури.

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас

 

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 19.04.2021 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас. След 23.04.2021 г. ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден- целодневна или полудневна.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас може да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на следните телефони:

02 9433183; 02 8468458; 02 9810744; 0884764989, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа

Кандидатстването и записването за първи клас в София става онлайн

За първи път 12 000 деца в столицата ще могат да се запишат електронно на училище

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. Това съобщиха днес заместник-кметовете на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов и Генчо Керезов. Предстои Столичен общински съвет да вземе решение на предстоящото си заседание, а в края на март системата да бъде в реален режим на работа.
„С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците“ – съобщи зам.-кметът доц. д-р Чобанов.

“Системата дава възможност родителите да запишат децата си изцяло по електронен път. Първи клас се явява важен момент в живота на детето и е важно то да може да посещава учебно заведение най-близко до дома му” – посочи доц. Чобанов.

“Критериите за прием остават непроменени – подчерта Чобанов. По думите му – Разработена е онлайн възможност за кандидатстване и записване на първокласниците. От тази пролет чрез системата 168 столични общински училища ще предложат прием на около 12 000 първокласници” – каза също доц. Тодор Чобанов.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

“Създаването на електронна система за кандидатстване и записване в първи клас е личен ангажимент на кмета Фандъкова. Това бе и една от първите задачи, която при встъпването ми в длъжност получих от нея” – каза Генчо Керезов.

Зам.-кметът Керезов посочи, че целият процес на разработване на новата система се извърши при много силен граждански контрол, предстои да бъде направен и тест на функционалностите от родителите. Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

За няколко дни старата система ще бъде спряна, което не бива да притеснява хората, това е необходимо преди стартиране на реална работа за новата система.
От 29 март новата системата ще заработи с новия си дизайн и функционалности, а сега чрез кратко видео всеки желаещ ще има възможност да се запознае с процеса на въвеждане на данни.

Новата система ще бъде пусната на познатия електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/ от 29 март.

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.
От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Заповед на директора за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Обява

Прилежащ район на училището

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

График на дейностите