Във връзка с преместване на ученик в чужбина

127. СУ обявява 1 /едно/ свободно място

за прием на ученик в първи клас

на учебната 2021/2022 година.

Кандидатстването се извършва чрез системата:

https://kg.sofia.bg/#/home

на трето текущо класиране.