Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ”
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ВИЖ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

ВИЖ Изменение и допълнение на ПУДУ, утвърден със заповед № 1126/13.09.2022 г.