Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ”
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ВИЖ Изменение на ПДУ, утвърден със заповед № 1250/13.09.2023 г.