Срокове за попълване на свободните места:

  1. Подаване на документи за участие в четвърто класиране: от 07. до 09.08.2019 г. в канцеларията на училището от 10:00 до 16:00 часа. На място се попълва заявление, представят се копие на служебната бележка с оценките от изпитите от НВО 7. клас, копие на свидетелството за основно образование и оригиналите за сверяване.
  2. Обявяване на резултатите от класирането: до 16:00 часа на 12 август 2019 г. на сайта на училището.
  3. Записване на класираните ученици: от 13. до 15. август 2019 г. (вкл.) в канцеларията на училището от 10:00 до 16:00 часа.

Допълнително ще бъдат обявени свободните места по паралелки на интернет страницата на училището в секция “Новини.”