Отчети

Виж Отчет - първо тримесечие на 2024 г.

Виж Годишен отчет за 2023 г.

Виж Отчет - трето тримесечие на 2023 г.

Виж Отчет - второ тримесечие на 2023 г.

Виж Отчет - първо тримесечие на 2023 г.

Виж Годишен отчет за 2022 г.

Виж Отчет - трето тримесечие на 2022 г.

Виж Отчет - второ тримесечие на 2022 г.

Виж Отчет - първо тримесечие на 2022 г.

Виж Годишен отчет за 2021 г.

Виж Отчет - трето тримесечие на 2021 г.

Виж Отчет - второ тримесечие на 2021 г.

Виж Отчет - първо тримесечие на 2021 г.

Виж Годишен отчет за 2020 г.

Виж Отчет - трето тримесечие на 2020 г.

Виж Отчет - второ тримесечие на 2020 г.

Виж Виж Отчет - първо тримесечие на 2020 г.

Виж Годишен отчет за 2019 г.

Виж Отчет - трето тримесечие на 2019 г.

Виж Отчет - второ тримесечие на 2019 г.

Виж Отчет - първо тримесечие на 2019 г.