Родителските срещи, предвидени да се проведат през месец март, се отменят!