Във връзка със създадената усложнена епидемиологична ситуация и необходимостта от ограничаване на лични контакти, Ви уведомявам, че документи от родители и други граждани ще бъдат приемани в 127. СУ само по електронен път чрез електронен дневник, Системата за сигурно електронно връчване или чрез електронна поща – u_4022@abv.bg.

Всички официални документи, изпратени по електронен път, ще получават входящ номер.