Във връзка с извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сградата на училището в периода от 29. до 31.12.2021 г. Ви уведомявам, че документи от родители и други граждани ще бъдат приемани в 127. СУ по електронен път чрез чрез електронна поща – 127su.office@gmail.com.

Всички официални документи, изпратени по електронен път, ще получават входящ номер.

За контакт в посочения период – тел.: 0884334162