Обществен съвет


 

На 26.10.2023 г. се проведе среща на членовете на Обществения съвет към 127. СУ „Иван Н. Денкоглу“ със следния дневен ред:

 1.  Отчет на бюджета за второто тримесечие;
 2.  Отчет на бюджета за третото тримесечие;
 3.  Бюджет за 2023 година;
 4.  Разни.

Присъстваха директорът на училището – г-н Александър Лазаров, председателят на Обществения съвет – г-жа Юлия Ангелова, както и петима от редовните членове на съвета – родители на учениците от 5., 7., 9. и 10 клас.


П О К А Н А
На 26.10.2023 г.  от 18:00 ч. се свиква заседание на Обществения съвет
към 127-мо средно училище „ Иван Николаевич Денкоглу”
в гр. София в сградата на училището при следния дневен ред:

 1.  Отчет на бюджета за второто тримесечие;
 2.  Отчет на бюджета за третото тримесечие;
 3.  Бюджет за 2023 година;
 4.  Разни.

Председател на ОС

(публикувана на 06.10.2023 г.)


На 08.06.2023 г. се проведе среща на членовете на Обществения съвет към 127. СУ „Иван Н. Денкоглу“ със следния дневен ред:

 1. Отчет на бюджета за първото тримесечие;
 2. Стратегия за развитие на училището – актуализация;
 3. Униформи в училище;
 4. Избираеми учебни часове за следващата учебна година;
 5. Разни.

 

Присъстваха директорът на училището – г-н Александър Лазаров, председателят на Обществения съвет – г-жа Юлия Ангелова, както и петима от редовните членове на съвета – родители на учениците от 4., 6., 8. и 9 клас.


П О К А Н А
На 08.06.2023 г.  от 18:30 ч. се свиква заседание на Обществения съвет
към 127-мо средно училище „ Иван Николаевич Денкоглу”
в гр. София в сградата на училището при следния дневен ред:

 1. Отчет на бюджета за първото тримесечие;
 2. Стратегия за развитие на училището – актуализация;
 3. Униформи в училище;
 4. Избираеми учебни часове за следващата учебна година;
 5. Разни.

Председател на ОС

(публикувана на 02.06.2023 г.)


На 30.03.2023 г. се проведе среща на членовете на Обществения съвет към 127. СУ „Иван Н. Денкоглу“ със следния дневен ред:

 1. Отчет на бюджета за 2022 година;
 2. Прием в първи клас за учебната 2023/2024 година;
 3. Прием в пети клас за учебната 2023/2024 година;
 4. Разни.

Присъстваха директорът на училището – г-н Александър Лазаров, председателят на Обществения съвет – г-жа Юлия Ангелова, както и петима от редовните членове на съвета – родители на учениците от 4., 6., 8. и 9 клас.


П О К А Н А
На 30.03.2023 г.  от 18 ч. се свиква заседание на Обществения съвет
към 127-мо средно училище „ Иван Николаевич Денкоглу”
в гр. София в сградата на училището при следния дневен ред:

 1. Отчет на бюджета на 2022 година;
 2. Прием в първи клас за учебната 2023/2024 година;
 3. Прием в пети клас за учебната 2023/2024 година;
 4. Разни.

Председател на ОС

(публикувана на 13.03.2023 г.)


На 09.02.2023 г. се състоя среща за съставяне на Обществен съвет към 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“. На срещата присъстваха директора на училището – Александър Лазаров, г-н Георги Георгиев – представител на Столична община, Район „Средец“, както и 16 (шестнадесет) представители на родителската общност.

В началото на срещата от г-н Лазаров бе пояснена функцията на Обществения съвет и беше декларирана готовност за сътрудничество по всички въпроси свързани с дейността на училището. Общественият съвет заседава поне четири пъти годишно.

За председател с три годишен мандат бе избрана г-жа Юлия Ангелова, родител на ученик от 8. клас, а за редовни членове – родители от 4., 6.,  8. и 9. класове и г-н Георгиев – представител на район „Средец“ – Столична община, както и с мнозинство бяха избрани петима резервни членове, които да поемат отговорностите на редовните членове, ако някой от тях отпадне.


  П О К А Н А
На 09.02.2023 г.  от 18 ч. се свиква среща за съставяне на Обществен съвет
към 127-мо средно училище „ Иван Николаевич Денкоглу”
в гр. София в сградата на училището при следния дневен ред:

 1. Запознаване с дейността на Обществения съвет;
 2. Избор на членове и председател;
 3. Разни.

Директор

(публикувана на 19.12.2022 г.)


Обществен съвет – информация от МОН