До заинтересованите страни:

На 12.12.2019 г. /четвъртък/ от 18:30 часа в сградата на 127. СУ ще се проведе събрание на Обществения съвет на училището.

Дневен ред:

  1. Избор на нов Обществен съвет за следващите три години;
  2. Разни.