Обучение на персонала

“Разработване на дигитални учебни ресурси за реализиране на ефективен учебен процес”
 
В периода 01.-03.07.2023 год. част от Педагогическите специалисти на 127. СУ “Иван Н. Денкоглу”, гр. София са на изнесено обучение.
 
 

Методът “Обърната класна стая” (с включени добри Педагогически практики
на метода от САЩ, Европа и Русия)
 
В периода 01-03.07.2022 год. част от Педагогическите специалисти на 127. СУ “Иван Н. Денкоглу”, гр. София са на изнесено обучение.