Обучение на персонала

Методът “Обърната класна стая” (с включени добри Педагогически практики
на метода от САЩ, Европа и Русия)
 
В периода 01-03.07.2022 год. част от Педагогическите специалисти на 127. СУ “Иван Н. Денкоглу”, гр. София са на изнесено обучение.
 
 
– – –