За периода от 24. до 28.01.2022 г.:

– учениците от начален етап и от 7.,10. и 12. клас учат без промяна, както до момента;

– учениците от 5., 6., 8., 9. и 11. клас учат в ОРЕС.