22. Национална програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ съгласно приложение № 6

(публ. 31.03.2021 г.)

ВИЖ Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“


Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 437, е-mail: g.gancheva@mon.bg 


Модул А „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“ (публ. 02.04.2021 г.)

Декларация
Формуляр

ВИЖ Списък на класираните за финансиране училища по модул А (публ. 03.09.2021 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 10.05.2021 г. вкл. в регионалните управления на образованието.

Лица за контакт:
Радостина Николова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 743, е-mail: r.nikolova@mon.bg
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: n.tomova@mon.bg
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: n.kostadinova@mon.bg.