Новини

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Тържественото откриване на новата учебна година е на 16.09 /понеделник/ от 10:00 часа в двора на училището. За учениците от първи до девети клас ще се проведе Час на класа от 09:15 часа по класните стаи, а за останалите класове това ще се случи след приключване на...

УЧЕБНИЦИ – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Осми клас:   А Б В Г Д Е Български език и литература Диоген Просвета Просвета Просвета Просвета Просвета Английски език Pearson Focus Pearson Focus Pearson Focus Pearson Focus Pearson Focus Pearson Focus Испански език ----- ------ ----- ----- ------ SGEL - Nuevo...

Имунизационен статус

Уважаеми родители и ученици, Предвид стартирането на новата 2019 / 2020 учебна година, съгласно наредба № 6 / 09.07.2019 г. на Министъра на здравеопазването и получено писмо от директора на Столична регионална здравна инспекция относно изострената моментна епидемична...

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители на ученици от първи и осми клас на учебната 2019/2020 година, Ръководството на 127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу" Ви кани: На 09.09.2019 г. от 18:30 часа в 201. кабинет - за ПЪРВИ клас и на 10.09.2019 г. от 18:30 часа за всички осми класове. На...

Разписание на часовете за учебната 2019 / 2020 година

Разписание на часовете за учебната 2019 / 2020 година   Пореден час: I – II клас III – IV клас V-XII клас ПЪРВА СМЯНА V-XII клас ВТОРА СМЯНА 1 08:00-08:35 08:00-08:40 07:45-08:25 13:45-14:25 2 08:45-09:20 08:50-09:30 08:30-09:10 14:30-15:10 3 09:40-10:15 09:50-10:30...

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

По време на четвъртото класиране се обособиха следните места: 1271 – 4 1272 – 4 1273 – 0 1274 – 2 1275 – 1 1276 – 3   Код: 1271 1272 1274 1275 1276 Профил: „чужди езици“ „чужди езици“ „чужди езици“ „чужди езици“ „предприемачески“ Профилиращи предмети:...

Попълване на свободни места в VIII клас след трети етап на класиране за учебната 2019 / 2020 година

Срокове за попълване на свободните места: Подаване на документи за участие в четвърто класиране: от 07. до 09.08.2019 г. в канцеларията на училището от 10:00 до 16:00 часа. На място се попълва заявление, представят се копие на служебната бележка с оценките от изпитите...

Поправителна сесия – септември месец

График на изпитите от поправителната сесия - месец септември: Български език и литература - 09.09.2019 г.; Испански език / Английски език - 10.09.2019 г.; География и икономика - 11.09.2019 г.   Всички изпити се провеждат в сградата на училището в 307. кабинет и...

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!! Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7 клас? 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 12.07.2019г. до 16.07.2019 г. вкл. В...

Прием на ученици в осми клас за учебната 2019/2020 година

Работно време на комисията по прием на ученици в осми клас на учебната 2019 / 2020 година Първо класиране: От 12 до 16.07.2019 г. Второ класиране: От 19 до 22.07.2019 г. Трето класиране: От 30 до 31.07.2019 г. Документите се подават на място, в 201. кабинет в часовия...

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО Изх. № РУО1-19279/25.06.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В 7 КЛАС                                                                        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО...