Новини

Поправителна сесия – септември месец

График на изпитите от поправителната сесия - месец септември: Български език и литература - 09.09.2019 г.; Испански език - 10.09.2019 г.; География и икономика - 11.09.2019 г.   Всички изпити се провеждат в сградата на училището в 307. кабинет и стартират от...

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!! Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7 клас? 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 12.07.2019г. до 16.07.2019 г. вкл. В...

Прием на ученици в осми клас за учебната 2019/2020 година

Работно време на комисията по прием на ученици в осми клас на учебната 2019 / 2020 година Първо класиране: От 12 до 16.07.2019 г. Второ класиране: От 19 до 22.07.2019 г. Трето класиране: От 30 до 31.07.2019 г. Документите се подават на място, в 201. кабинет в часовия...

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО Изх. № РУО1-19279/25.06.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В 7 КЛАС                                                                        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛИ ПО СХЕМИ: “УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И “УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

З А П О В Е Д № 1253 / 21.06.2019 г. На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" и представено...

СВОБОДНИ МЕСТА – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Ръководството на 127. Средно училище "Иван Николаевич Денкоглу" обявява 9 свободни места за прием в първи клас след трето класиране. Документите се приемат в канцеларията на училището от 09:00 до 17:00 часа от 21.06.2019 г. до запълване на свободните места или до...

ДИПЛОМИ

Тържественото връчване на дипломите на Випуск 2019 ще се състои в сградата на Столична библиотека на пл. Славейков № 4 на 21.06.2019 г. за XII А,Б,В класове - 10:00 часа за XII Г,Д,Е класове - 11:00...

СВОБОДНИ МЕСТА – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

127. Средно училище “Иван Николаевич Денкоглу” обявява 10 свободни места за прием в първи клас на учебната 2019 / 2020 година на трето класиране. Заявления за трето класиране се подават в 201. кабинет на 13. юни от 09:00 до 17:00 и на 14. юни от 09:00 до 12:00...

Приети ученици на второ класиране – първи клас

С П И С Ъ К на приетите кандидати в първи клас на второ класиране 941 - 39 - първа група; 941 - 36 - четвърта група / 5 точки; 941 - 35 - четвърта група; 941 - 37- четвърта група; 941 - 38 - четвърта група; 941 - 40 - четвърта група; 941 - 41 - четвърта...

СВОБОДНИ МЕСТА – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

127. Средно училище "Иван Николаевич Денкоглу" обявява 11 свободни места за прием в първи клас на учебната 2019 / 2020 година на второ класиране. Заявления за второ класиране се подават в 201. кабинет на 07. юни от 09:00 до 17:00 и на 10. юни от 09:00 до 12:00...

Приети ученици на първо класиране – първи клас

С П И С Ъ К на приетите кандидати в първи клас на първо класиране № по ред входящ № група точки 1. 941-2 първа   2. 941-5 първа   3. 941-6 първа   4. 941-7 първа   5. 941-15 първа   6. 941-16 първа   7. 941-18 първа   8. 941-21 първа...