Новини

МОН – ДНИТЕ ДО 12 АПРИЛ ЩЕ СА НЕПРИСЪСТВЕНИ В УЧИЛИЩЕ

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването. Обучението на учениците ще продължи в електронна среда. Министерството на образованието и науката...

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО; чл. 31 от Наредба № 15  за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с писмо с изх. № РУО1-6640/13.03.2020 г. на Регионалното управление на образованието –...

Организация на постъпващи документи в 127. СУ

Във връзка със създадената усложнена епидемиологична ситуация и необходимостта от ограничаване на лични контакти, Ви уведомявам, че документи от родители и други граждани ще бъдат приемани в 127. СУ само по електронен път чрез електронен дневник, Системата за сигурно...

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ 2

Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването е обявена грипна ваканция от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително. Родителската среща от 10.03.2020 г. се премества на 17.03.2020 г. Педагогическият съвет се измества от 11.03.2020 г. на...

Родителски срещи през месец март

Ръководството и учителите на 127. СУ "Иван Николаевич Денкоглу" Ви канят на родителски срещи: - на 10.03.2020 г. за родителите на учениците от I до IX клас от 18:30 ч.; - на 12.03.2020 г. за родителите на учениците от X до XII клас от 18:30 ч.; * при следния дневен...