Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС – ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ: 1358 - Чужди езици - АЕ интензивно НЕ - 2; 1362 - Математически - АЕ интензивно - 0; 1364 - Чужди езици - АЕ интензивно ИЕ -0; 1365 - Природни науки - АЕ интензивно - 1; 1366 - Предприемачески - ИЕ...

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯ – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС

127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“        гр. София – 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 43, тел.: 0884-334-114, тел.: 0884-334-160, e-mail: u_4022@abv.bg Работно време на комисията по прием на ученици в осми клас за учебната 2020 / 2021 година Първо класиране: От 14 до...

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от НВО в VII клас

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от НВО в VII клас юни 26, 2020 Изх. № РУО 1-15625/26.06.2020 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В VII КЛАС                                                                        УВАЖАЕМА...

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Свободни места след трето класиране за прием в първи клас на учебната 2020/2021 година – 10. Документи за запълването на свободните места се приемат от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. в канцеларията на училището или на електронната поща: 127su.office@gmail.com....

Трето класиране на приетите ученици в първи клас

Трето класиране на приетите ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година в 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“   № по ред Входящ номер Дата на подадено заявление Група Точки 1 2261-15 19.06.2020 ІV 2 2261-16 19.06.2020 ІV 3 2261-17 22.06.2020 ІV 4...