Новини

Отсъствия на ученици

Отсъствия на ученици октомври 7, 2020 Изх.№ РУО1-27803/07.10.2020 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Напомням Ви, че съгласно чл. 62 от Наредбата за приобщаващото образование (Приета с ПМС № 232...

Родителски срещи за всички паралелки от V до VII клас

Уважаеми родители, Ръководството на 127. СУ Ви кани на родителски срещи за всички паралелки от V до VII клас на 12.10.2020 г. в сградата на училището от 19:30 часа, при следния дневен ред:   Представяне на учители по предмети; Анализ на резултатите от проведените...

Предприети мерки от страна на училището

Уважаеми Родители, Предвид започването на учебната година в условия на пандемия, Ръководството на училището: Обособи два входа/изхода; Разпредели класните стаи по паралелки /учениците няма да се местят по стаите, освен по ИТ, Музика, ИИ, ТП и ФВС, поради...

🇧🇬🇧🇬🇧🇬 Честит празник! 🇧🇬🇧🇬🇧🇬  

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На 04.09.2020 г. училището ще бъде затворено след 12:30 ч. поради извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.   Извиняваме се за причиненото неудобство.   От Ръководството...