Методични обединения

МО по чужд език:

 • Председател – Радостина Ранова
 • Юлия Банчева
 • Китка Шипарова
 • Яница Морис
 • Виктория Андонова
 • Ани Велева
 • Райна Андреева
 • Гергана Русинова
 • Минка Атанасова
 • Соня Минева
 • Стефка Цветанова
 • Лина Филева
 • Анелия Антова
 • Кирил Низамов

МО по БЕЛ :

 • Предедател – Маргарита Василева
 • Нели Илиева
 • Пенка Плоскова
 • Даря Димитрова
 • Росица Дикова
 • Събина Стойнова
 • Марио Огнянов

МО по математика, информатика и ИТ:

 • Председател – Мария Русинова
 • Цветомира Спасова
 • Мариянка Вичева
 • Весела Матева
 • Николай Василев
 • Лушка Кънева
 • Анелия Димитрова
 • Милка Рашкова
 • Милена Грозева
 • Антония Христова

МО по природни науки:

 • Председател – Правдислава Ангелова
 • Румяна Стойнова
 • Нели Пеловска
 • Габриела Рашиди
 • Ивелина Ганчева
 • Петя Георгиева
 • Лиляна Стоянова
 • Делян Борисов

МО по философски цикъл:

 • Председател – Златка Цекулова
 • Страхил Кюлюмов
 • Боряна Маркова
 • Христина Михайлова
 • Петя Георгиева

МО на началните учители:

 • Председател – Галина Вражилова
 • Десислава Манова
 • Нася Генова
 • Иванка Христова
 • Ваня Петкова
 • Румяна Захариева
 • Десислава Каракашева
 • Ангелина Борисова
 • Валерия Недялкова

МО по физическо възпитание и спорт:

 • Председател – Георги Славов
 • Йорданка Сомова
 • Диана Младенова
 • Димитър Божков
 • Красимир Куюмджиев

МО по Изкуства:

 • Даниела Дюлгерова
 • Оля Първанова